Nyheder

KYSTHJÆLPER - Havmiljø, biodiversitet & FN's verdensmål 


Bestyrelsen i Assens dykkerklub finder det relevant at vi som frivillig forening i Assens kommune støtter op om projektet Kysthjælper. En del af klubben medlemmer deltog i Kickoff mødet på Assens rådhus d. 28/11-2022. Præsentation fra mødet kan læses her Kysthjælper møde Assens 28-11-2022.pdf der er mange spændende ting i. Det er et projekt startet op af Dansk Sportsfiskerforbund med støtte fra andre organisationer, blandt andet Dansk sportsdykkerforbund samt Assens kommune
Efter mødet er der oprettet en facebook gruppe for alle de fynsk Kysthjælpere: Kysthjælper Fyn | Facebook kan dele og koordinerer aktiviteter. 

Kysthjælpers formål:

Dyre- og plantelivet i de danske kystnære områder er hårdt presset af dårlige miljøforhold. Derfor er det ønsket at man på en lidt lettere samt god måde, ved hjælp af frivillige, at kunne ændre på det, da et godt havmiljø langs de danske kyster vil være til gavn for hele det danske samfund i form af større biodiversitet, bedre fiskeri, øget turisme samt en flottere og mere forskelligartet havnatur, der kan nydes af alle danskere og specielt snorkler og dykkere. 

Hvis man vil læse lidt mere detaljeret om det, så se her: Kysthjaelper projektbeskrivelse. Der findes også en hel sektion om Kysthjælper projektet på denne hjemmeside: www.kysthjælper.dk Hvis man vil høre en video om projektet kan man det her: Kysthjælper – vi giver havet en hånd!
Der er også lavet en lokal video om projektet: Giv en hånd til havet i Lillebælt – bliv kysthjælper i Assens 

At Assens Dykkerklub vælger at indgå aktivt i projekt Kysthjælper er helt i tråd med klubbens vedtægter hvor der i §2 står skrevet: "Klubben prioriterer beskyttelse af havmiljøet både gennem vores adfærd på klubture og ved oplæring af nye dykkere" 

Dykkerklubben hjælper aktivt med Fx: 

1) Planlægning af udplantning af ålegræsbedene

2) udpegning af områder til høstning af ålegræs samt efterfølgende udplantning af det igen på de udpegede positioner. 

 3) UV Foto dokumentation af områder før og efter plantningen af ålegræs. 

Pt er følgende områder udpeget. Der er modtaget en godkendt ansøgning fra kyst direktoratet i den sydlige del af området markeret ved Torøvig. Det er det område der nu er udplantet i 20/6 og 21/6 2023. Det var et fantastisk stykke arbejde klubbens medlemmer udførte de tre dage. Der blev brugt mange timer, men det gjorde også at det hele forløb planlagt og sikkert. På en let tilgængelig måde, det var en rigtigt god hjælp at nogle af klubbens medlemmer tog på læringstur til Kolding inden arrangementet i Assens :)  

Jordbassiner.png    Thorø Huse.png

På sigt er der også ønsker om at udlægge stenrev, musling banker, dette er dog ikke planlagt endnu. 


Det hele falder også fint ind under FN´s verdensmål 14 "Livet i havet" 

Fx punkt 14.4 "Der skal implementeres videnskabeligt baserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst muligt, og som minimum til niveauer, der giver et bæredygtigt udbytte vurderet efter deres biologiske karakteristika." - Altså fx udplantningen af Ålegræs, det optager næring fra vandet som så bliver mere klart og lyset får dermed lettere ved at tænge længere ned i havet og dermed give liv til nyt og tillade Ålegræs på dybere dybder. Ålegræs giver også beskyttelse til småfisk og andre mindre levende organismer, der igen er fødekæde til de lidt større arter osv. Ålegræsset lagre også CO2 i langt højere grad end fx,  derfor er der mange gode grunde til netop at starte her. 
Stenrev vil også være gavnlige for at forbedre genopretningen af fiske bestande i havene. Altså igen praktiske udførsel ifht FN´s verdensmål.  


Aktivitets Log: 

8/6-2024 Udplantning af Ålegræs. Binding af Ålegræs skud bliver ved Assens Søsports Center Næsvej 20, 5610 Assens

10/4-2024 Tema aften mageløse blåmuslinger arrangeret af #Kysthjælper i ASC 

17/11-2023 Dyk ved ålegræs området 

23/10-2023 Kysthjælper Møde i Assens Søsports Center opsamling på 2023 samt planlægning af 2024

19/9-2023 Modtagelse af Klima og Biodiversitets pris 2023 af Assens Kommune 

7/9-2023 Besøg af området der er udplantet Ålegræs i sammen med TV2Fyn 

21/6-2023 Fortsættelse med binding af ålegræsskud samt af udplantning af ålegræs

20/6-2023 Den store dag med binding af ålegræsskud samt udplantning af ålegræs

19/6-2023 Opmærkning af området der er givet tilladelse til udplantning af ålegræs af kystdirektoratiet. Udlægning af tovværk samt udlægning af markerings lod til at guide dykker ved udplantning.

20/5-2023 Læringstur til Ålegræsudplantning i Kolding 

10/5-2023 Koordinator møde med Langelandsmusseum, Kysthjælper koordinatorer i ASC.

4/4-2023 Anden tur til Torøvig hvor der skal udplantes Ålegræs

19/3-2023 Første dykkertur i området hvor der skal udplantes Ålegræs - Se Video HER 

15/3-2023 Kysthjælper Assens Koordinatormøde på Assens rådhus 

27/2-2023 Foredrag om Ålegræs i Assens Søsportscenter

28/11-2022 Kickoff mødet på Assens rådhus

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer