Nyheder

 

KYSTHJÆLPER - Havmiljø, biodiversitet & FN's verdensmål 


Bestyrelsen i Assens dykkerklub finder det relevant at vi som frivillig forening i Assens kommune støtter op om projektet Kysthjælper. En del af klubben medlemmer deltog i Kickoff mødet på Assens rådhus d. 28/11-2022. Præsentation fra mødet kan læses her Kysthjælper møde Assens 28-11-2022.pdf der er mange spændende ting i. Det er et projekt startet op af Dansk Sportsfiskerforbund med støtte fra andre organisationer, blandt andet Dansk sportsdykkerforbund samt Assens kommune
Efter mødet er der oprettet en facebook gruppe for alle de fynsk Kysthjælpere: Kysthjælper Fyn | Facebook

Kysthjælpers formål:

Dyre- og plantelivet i de danske kystnære områder er hårdt presset af dårlige miljøforhold. Derfor er det ønsket at man på en lidt lettere samt god måde, ved hjælp af frivillige, at kunne ændre på det, da et godt havmiljø langs de danske kyster vil være til gavn for hele det danske samfund i form af større biodiversitet, bedre fiskeri, øget turisme samt en flottere og mere forskelligartet havnatur, der kan nydes af alle danskere og specielt snorkler og dykkere. 

Hvis man vil læse lidt mere detaljeret om det, så se her: Kysthjaelper projektbeskrivelse. Der findes også en hel sektion om Kysthjælper projektet på denne hjemmeside: www.kysthjælper.dk Hvis man vil høre en video om projektet kan man det her: Kysthjælper – vi giver havet en hånd!
Der er også lavet en lokal video om projektet: Giv en hånd til havet i Lillebælt – bliv kysthjælper i Assens 

At vi vælger at indgå aktivt i projekt Kysthjælper er helt i tråd med Dykkerklubbens vedtægter hvor der i §2 står skrevet: "Klubben prioriterer beskyttelse af havmiljøet både gennem vores adfærd på klubture og ved oplæring af nye dykkere" 

Det vi forventer dykkerklubben kan hjælpe med er Fx: 

1) At være med til planlægning af udplantning af ålegras

2) Høstning af ålegras samt efterfølgende udplantning af det igen på den udpegede plads. 

 3) UV Foto dokumentation af områder før og efter plantningen af ålegræs. 

Pt er følgende områder udpeget og ansøgning til kyst direktoratet er sendt med håb om godkendelse til udplantning mellem slut Maj/start Juli 2023. 

Jordbassiner.png    Thorø Huse.png

På sigt er der også ønsker om at udlægge stenrev, disse er dog ikke planlagt endnu. 


Det hele falder også fint ind under FN´s verdensmål 14 "Livet i havet" 

Fx punkt 14.4 "Der skal implementeres videnskabeligt baserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst muligt, og som minimum til niveauer, der giver et bæredygtigt udbytte vurderet efter deres biologiske karakteristika." - Altså fx udplantningen af Ålegræs, det optager næring fra vandet som så bliver mere klart og lyset får dermed lettere ved at tænge længere ned i havet og dermed give liv til nyt og tillade Ålegræs på dybere dybder. Ålegræs giver også beskyttelse til småfisk og andre mindre levende organismer, der igen er fødekæde til de lidt større arter osv. Ålegræsset lagre også CO2 i langt højere grad end fx,  derfor er der mange gode grunde til netop at starte her. 
Stenrev vil også være gavnlige for at forbedre genopretningen af fiske bestande i havene. Altså igen praktiske udførsel ifht FN´s verdensmål.  


Aktivitet Log: 

10/5-2023 Koordinator møde med Langelandsmusseum, Kysthjælper koordinatorer i ASC.

19/3-2023 Første dykkertur i området hvor der skal udplantes Ålegræs - Se Video HER 

15/3-2023 Kysthjælper Assens Koordinatormøde på Assens rådhus 

27/2-2023 Foredrag om Ålegræs i Assens Søsportscenter

28/11-2022 Kickoff mødet på Assens rådhus

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer