Nyheder


Flaskedykker (fldy)

Enhver, der er mindst 14 år gammel, kan optages som flaskedykkermedlem.

Flaskedykkermedlemskab giver adgang til alle aktiviteter i Assens Dykkerklub, med de begrænsninger og krav, den enkelte aktivitet sætter. 
 
Kontingent betales halvårligt, i maj og november. Det er en forudsætning for flaskedykkermedlemskab, at du også er medlem af vores hovedforbund, Dansk Sportsdykker Forbund (DSF).
 
Flaskedykkermedlemmer, der er over 16 år, har stemmeret på generalforsamlingen. 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Flaskedykker, pensionist (flpe)

Medlemmer af Assens Dykkerklub, som har nået pensionsalderen, kan, hvis de selv ønsker det, vælge at overgå til pensionistmedlem. Muligheden gælder fra den kontingentbetaling, hvor dykkeren er fyldt 65 år.

Flaskedykkermedlemskab som pensionist giver adgang til alle aktiviteter i Assens Dykkerklub, med de begrænsninger og krav, den enkelte aktivitet sætter. 

Kontingent betales halvårligt, i maj og november. Det er en forudsætning for flaskedykkermedlemskab, at du også er medlem af vores hovedforbund, Dansk Sportsdykker Forbund (DSF).
 
Flaskedykkermedlemmer, som vælger pensionistmedlemskab, har stemmeret på generalforsamlingen. 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Snorkeldykker (sndy)

Enhver, der er mindst 8 år gammel og kan svømme til husbehov, kan optages som snorkeldykkermedlem. De krævede svømmefærdigheder er, at man ikke er bange for vand og kan bevæge sig i vand på egen hånd og uden konstant at røre bunden eller holde fast i kanten.

Snorkeldykkermedlemskab giver adgang til alle aktiviteter i Assens Dykkerklub bortset fra de aktiviteter, der indebærer brug af flaskedykkerudstyr, med de begrænsninger og krav, den enkelte aktivitet sætter. 

Kontingent betales halvårligt, i maj og november. Det er en forudsætning for snorkeldykkermedlemskab, at du også er medlem af vores hovedforbund, Dansk Sportsdykker Forbund (DSF).
 
Snorkeldykkermedlemmer, der er over 16 år, har stemmeret på generalforsamlingen. 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Fridykker (fridy)

Enhver, der er mindst 18 år gammel, kan optages som fridykkermedlem. 

Fridykkermedlemskab giver adgang til alle aktiviteter i Assens Dykkerklub, bortset fra de aktiviteter, der indebærer brug af flaskedykkerudstyr, med de begrænsninger og krav, som den enkelte aktivitet sætter. Flaskedykkermedlemskab giver adgang til fridykker-aktiviteterne.

Fridykkeraktiviteter er 1) træning i svømmehal. Statisk vejrhold, fridykning, udstyr, sikkerhed, kendskab til vores fysiologiske muligheder og grænser, samt almindelig snorkeldykning og 2) snorkling, fridykning og UV-jagt i åbent vand fra strand og båd. Formålet er ikke konkurrencedeltagelse, men de enkelte fridykkere kan på egen hånd træne til og deltage i konkurrencer. Klubben arrangerer ikke dybdedyk, men kan formidle kontakt til dybdedyk med professionel træner/coach.
 
Kontingent betales halvårligt i maj og november. Det er en forudsætning for fridykkermedlemskab, at du også er medlem af vores hovedforbund, Dansk Sportsdykker Forbund (DSF).
 
Fridykkermedlemmer, der er over 16 år, har stemmeret på generalforsamlingen.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Gæstemedlem, årskontingent (gstar)

Alle medlemmer af en klub under Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) kan blive medlemmer af Assens Dykkerklub som gæstemedlemmer.

Gæstemedlemskab giver adgang til alle ture i Assens Dykkerklub, under forudsætning at turen ikke er fuldt besat af Assens Dykkerklubs faste medlemmer. Gæstemedlemmer er også velkomne i vores svømmehalstid.

Gæstemedlemskab kan tegnes årligt eller som dagsmedlemskab. Dagsmedlemskab betales i forbindelse med tilmelding til en aktivitet. Årsgæstemedlemskab tegnes her. Skal du bare deltage en eller to gange på et år, er det mest fordelagtigt at melde sig ind som dagsgæst. Kontingent for års-gæstemedlemskab betales i november. Det er en forudsætning for gæstemedlemskab, at du også er medlem af vores hovedforbund, Dansk Sportsdykker Forbund (DSF). Hvis du allerede er medlem af DSF gennem en anden klub, kan du søge DSF om tilbagebetaling af det ekstra kontingent.
 
Gæstemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen. 
Tilmeld/Læs mere - (1)

DSF-kontingent (dsf)

Kontingent til Dansk Sportsdykker Forbund (DSF). Flaskedykker- og snorkeldykker-medlemmer skal også være medlemmer af DSF.

Kontingentet betales årligt i november for det kommende kalenderår. I kontingentet er inkluderet forsikring ved dykkerulykker.
 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Passiv (pas)

Som passivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte klubben.

Passivt medlemskab giver adgang til svømmehallen og særlige arrangementer, men ikke medlemskab af DSF og ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Kontingent betales årligt i november. 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Vandtilvænning (vati)

Vandtilvænning er for unge mellem 0 og 17 år, som har en tilknytning til Assens Dykkerklub via familie eller lignende, som er medlem.

Vandtilvænningsmedlemmer kan deltage i svømmehallen, men modtager ikke undervisning. De kan også deltage i sociale arrangementer.

Kontingent betales årligt i november.
 
Vandtilvænningsmedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen. 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Luftabonnement (lufa)

Fri fyldning af luft på klubbens kompressorer.

Du skal være mindst 18 år og have modtaget instruktion fra den kompressoransvarlige, inden du må begynde at fylde selv.
 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Nitrox- og luftabonnement (nilu)

Fri fyldning af luft og nitrox (op til nitrox 40) med klubbens kompressorer og continoxanlæg.

Du skal være mindst 18 år og have et gasblendercertifikat, hvis du selv vil fylde nitrox.
 

Tilmeld/Læs mere - (1)
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer