Generalforsamling 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i Assens Dykkerklub

onsdag den 8. februar 2016, kl. 19.30 i Søsportscenteret

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Revideret regnskab fremlægges.
  Regnskabet hentes fra hjemmesiden.
 4. Fastsættelse af kontingenter.
  Bestyrelsens forslag hentes fra hjemmesiden. Her findes også begrundelse for tilføjelse af en ny kontingentmulighed og for ændring af opbygning af nitroxabonnement.
 5. Indkomne forslag
  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer hentes fra hjemmesiden.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 1. og 2. suppleant
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt
  Bestyrelsen foreslår en drøftelse af vedtægternes § 27 (Klubbens ophør), fordi de gældende bestemmelser vedrørende klubbens aktiver ikke længere er praktisk gennemførlige. Formålet er at give input til ændringsforslag til behandling på næstkommende generalforsamling.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 18 år. Passive medlemmer er velkomne til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

Bemærk: der er spisning kl. 18 (lasagne). Tilmelding til spisning på hjemmesiden. Til generalforsamlingen dukker du bare op.

Du kan hente indkaldelse og dagsorden i en printvenlig version her
Vedr. pkt. 3. Regnskab
Vedr. pkt. 4. Kontingentforslag
      Uddybning vedrørende KSA-kontingent
      Uddybning vedrørende luft- og nitroxabonnement
Vedr. pkt. 5. Forslag til vedtægtsændring 
Vedr. pkt. 6.  Ulla Lund (kasserer) er på valg og er villig til genvalg
      Lars Lindstrøm (bestyrelsesmedlem) er på valg og genopstiller ikke.      
      Flemming Løndahl (bestyrelsesmedlem) er på valg og er villig til genvalg. 
Vedr. pkt. 7.  Jack Rasmussen er villig til genvalg
      Per Helbo genopstiller ikke. Dorthe Neesgaard har indvilget i at stille op.
Vedr. pkt. 8. Bolette Eggers (revisor), Ruth Helbo (revisor) og Karsten Hansen (revisorsuppleant) er alle villige til genvalg. 
 

Referat 

 

Seneste nyt

Deltag i snakken på facebook

Se gruppen (åbner i ny fane)